RĪGAS FASĀŽU RESTAURĀCIJAS BÚVUZŅĒMUMS

PAR NODOKĻA ATVIEGLOJUMU -50%

20130917_120005

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā

 

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”

no ziņu portāla Apollo: “Ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības teritorijā un kurām ir izbūvēts ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums, tiks piemērota 25% atlaide, ēkām, kurām veikta fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums, paredzēta 50% atlaide, savukārt, veicot ēkas pilnu restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju un izbūvējot fasādes dekoratīvo apgaismojumu, nodokļa atlaide iecerēta 75% apjomā. Koka ēkām, tās restaurējot un izbūvējot dekoratīvo apgaismojumu, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide sasniegs 90%.

Ar šiem atvieglojumiem Rīgas dome iecerējusi veicināt kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu un uzlabot galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu. Lai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu summa būtu samērīga ar īpašnieka veiktajiem ieguldījumiem ēku atjaunošanā, minētos atvieglojumus plānots piemērot piecus gadus.

Atlaides paredzētas ēkām Rīgas pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, Mežaparkā, Ķīpsalas vēsturiskās apbūves teritorijā. Tās attieksies arī uz Kalnciema ielas koka apbūvi un Pārdaugavas apbūvi, kā arī tās aizsardzības teritoriju, kas iekļauj Āgenskalnu, Bolderāju, Dzegužkalnu-Nordeķus, Maskavas priekšpilsētu, Sarkandaugavu, Teiku, Torņakalnu, Vecāķus, Vecmīlgrāvi (Emmas iela), Čiekurkalnu, Pleskodāli, Jaunmīlgrāvi (Ezera iela), Vecdaugavu (Airu ielu), VEF rūpniecisko apbūvi, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturisko kompleksu. Atlaides varēs piemērot arī ēkām ārpus šīm teritorijām, ja tās iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un ir sabiedrībai pieejamas no publiskās ārtelpas.

Atvieglojumi netiks piešķirti būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas. Jau ziņots, ka graustiem Rīgā tiek piešķirta dubulta nodokļa likme – 3% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. …

Saistošo noteikumu grozījumi turklāt paredz no pieciem gadiem uz vienu gadu samazināt termiņu, uz kuru persona zaudē tiesības saņemt atvieglojumus, ja atvieglojumu saņemšanai sniegusi nepatiesas ziņas vai nav ievērojusi saistošajos noteikumos noteikto paziņošanas pieteikumu.”

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”