Restaurēt vai renovēt?

Restaurācija. Kultūrvēsturisko pieminekļu – ēku restaurācija atšķiras no renovācijas divos būtiskos aspektos. Pirmkārt, šīm ēkām ir teju nenovērtējama vēsturiskā vērtība, kas nozīmē, ka jebkuri restaurācijas darbi  uzticami tikai atbilstoši kvalificētiem meistariem, kuri veiks arhīva un arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Fasāde tiek atjaunota tāda, kāda tā vēsturiski ir bijusi iepriekš. Otrkārt, fasādes vai to elementu atjaunošanā izmantojami vēsturiskie materiāli un krāsu toņi. Tā nav tikai būvniecība, tā ir cieņa pret agrāko meistaru darbu un arhitektūru kopumā.

Latvijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde realizē Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu, ik gadu piešķirot finansējumu tādiem projektiem, kas visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Renovācija. Renovējot ēkas fasādi, tiek veikts tās kapitālais remonts, lai atjaunotu visu vai kādu no fasādes daļām, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī ieviešot būvē jaunus funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus.

Mēs veicam gan renovācijas, gan restaurācijas darbus. Tie ne vienmēr ir tikai apmetuma atjaunošana. Bieži fasādes atjaunošana ietver arī balkonu, ēkas krāsojuma atjaunošanu, esošo skulpturālo elementu atjaunošanu vai tīrīšanu u.c. Restaurācijas projekti vienmēr saistīti ar apjomīgu pārvaldāmo dokumentu klāstu un izpēti:

Taupot mūsu klientu laiku, visus augstāk minētos dokumentus un sagatavošanās darbus veicam mēs, klientam nodrošinot pilna servisa pakalpojumu no projekta izstrādes līdz gatavai, izgaismotai fasādei.

Nepieciešamības gadījumā veicam arī fasādes logu nomaiņu vai krāsošanu. Lai paildzinātu fasādes kalpošanas laiku, piedāvājam arī jumtu remontu vai pilnīgu to nomaiņu.

Veru iela 6

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums.

Kontakti