“Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 14.punktā ir noteikts, ka pilsētvidi degradējošas būves tiek klasificētas atbilstoši to radītajai ietekmei uz cilvēku drošību:

A kategorijas grausts – pilnīgi vai daļēji sagruvusi un cilvēku drošību apdraudoša būve bīstamā tehniskajā stāvoklī;
B kategorijas grausts – cilvēku drošību apdraudoša būve potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī;
C kategorijas būve – vidi degradējoša būve, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.8., 13.9. vai 13.10.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

Viens no Rīgas domes Īpašuma departamenta uzdevumiem ir organizēt un nodrošināt ainavu bojājošu un citu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamā īpašuma sakārtošanu, t. sk. nojaukšanu un citus piespiedu sakārtošanas pasākumus.

Gadījumos, kad nekustamais īpašums rada sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un ilgstoši degradē pilsētvidi, Rīgas domes Īpašuma departaments sagatavo Rīgas domes lēmumu projektu par nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu uz īpašnieka rēķina un virza to izskatīšanai Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

Namīpašnieki tiek saukti uz Vidi degradējošo būvju komisiju, viņiem tiek dots laiks sakārtot īpašumu, bet pēc tam kā viens no soda veidiem – piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

A un B kategorijas graustu statuss paredz ēku īpašniekiem ik gadu apmaksāt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļu likmi 3% apmērā.

Piespiedu darbu sakārtošanas izmaksas sākotnēji sedz Rīgas dome un pēc tam, likumā noteiktajā kārtībā, darbu izmaksas “tiek piedzītas” no ēku īpašniekiem.

Mēs, “Berga Fasādes”, piedāvājam veikt primāros fasādes remonta darbus. Tas būs pirmais solis fasādes atjaunošanā, lai, pirmkārt, nams neapdraudētu cilvēku drošību, otrkārt, īpašnieks netiktu sodīts un aplikts ar paaugstināto nekustamā īpašuma likmi.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums.

Kontakti