Katram mājas īpašniekam pēc ziemas sezonas būtu jāveic ēkas vizuālā apsekošana. Ēku fasādes ik dienu tiek pakļautas temperatūras svārstībām, nokrišņiem, mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskam piesārņojumam, tādēļ tās regulāra apkope un apsekošana ir katra saimnieka pienākums.

Visbiežāk pastiprināta mitruma ietekme uz fasādēm tiek konstatēta bojāta jumta vai bojātu notekcauruļu dēļ. Pirms fasādes atjaunošanas vēlams pārbaudīt jumta stāvokli un veikt tā remontu.

Sals. Ūdens un sals ir plaisu galvenais cēlonis. Kad fasādes virskārta (krāsa) ir bojāta, vēja nesto horizontālo lietus ūdeni absorbē fasādes materiāli līdz mirklim, kad tas vairs nav iespējams un gravitācijas ietekmē ūdens notek pa virsmu. Ūdens sakrājas esošajās mikroplaisās, savienojuma vietās, iedobēs, paaugstinot risku, ka sala ietekmē tas veidos jaunas plaisas un veicinās fasādes apmetuma koroziju, kā arī ķīmisko un bioloģisko degradāciju.

Ja atsevišķiem fasādes elementiem jau ir plaisas, tās turpina paplašināties. Nereti fasādes fragments atdalās no ēkas, apdraudot gājējus vai īpašumu.

Mūsu platuma grādos no sala nav iespējams izvairīties, bet varam izvēlēties pareizākos materiālus (kaļķa bāzes) un mazināt ūdens uzsūkšanos apmetumā.

Aļģes. Ūdens ir ne tikai priekšnoteikums plaisām fasādē, bet arī aļģu augšanai uz fasādēm. Ar šo problēmu visbiežāk sastopas to namu saimnieki, kuru īpašums atrodas ziemeļu pusē, noēnotā vietā un vēja nesta mitruma zonā.

Mitrums ir svarīgākais nosacījums aļģu augšanai fasādēs. Aļģēm ir nozīmīga loma ekosistēmā – tās ir vienas no lielākajām skābekļa ražotājām, tomēr namīpašnieki nav priecīgi, ja tās iemājo uz nama fasādes. Līdz šim apzinātas divu veidu aļģes, kuru atradnes sastopamas uz fasādēm – zilās un zaļās aļģes. To augšanai nepieciešama gaisma, ūdens, karbona dioksīds un daži minerāli. Tomēr visā šajā elementu virknē būtiskākā loma ir ūdenim. Aļģes spēj pārdzīvot sausuma periodus, tādēļ fasādes nožūšana dienas laikā nav pietiekama. Aļģu augšanai nepieciešami 0-40°C. Sausā formā aļģes spēj pārdzīvot arī visai ekstremālus apstākļus, gan lielu karstumu, gan bargu salu.

Lai fasādes pasargātu no aļģēm, tām jānodrošina laba hidroizolācija. Jāapseko, vai neveidojas notecējumi no logu palodzēm, jumta notekcaurulēm. Visbīstamāk, ja kāda no fasādes daļām atrodas pastāvīgā mitruma ietekmē.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums.

Kontakti